Kurs ”Att skapa kärleksfulla relationer” 27 juni

Kurs ”Att skapa kärleksfulla relationer” 27 juni

Välkommen på kursen ”Skapa kärleksfulla relationer” En kurs i personlig utveckling och Nonviolent Communication, NVC. Kursdatum: 27 juni kl 9.30-16.30 Har du reflekterat över vad som händer i dig när du INTE känner dig hörd och lyssnad på och vad som...
Pågående forskning om Reiki

Pågående forskning om Reiki

Pilotstudie om Reiki vid drogavvänjning Just nu pågår ett forskningsprojekt i Göteborg om upplevelser av Reikibehandling vid avvänjning av alkoholberoende. Det är en kvalitativ studie som sker inom ramen av en masterexamen i vårdvetenskap. Human Touch Body & Brain...