Kinesiologi / Osteopati /Samtal

 

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem. Genom att testa spänningen i musklerna  kan terapeuten identifiera obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar och balanseringar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.

Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa muskelspänningen. Man har funnit att alla muskler i kroppen är kopplade till olika inre organ, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem.

Osteopati bygger på att kroppen är en enhet och att alla delar hänger ihop och är beroende av varandra. När kroppen ger sig till uttryck med smärta ligger ofta orsaken någon annanstans.

Som osteopat har man som främsta uppgift att söka orsaken till problemet och med olika tekniker rätta till kroppens obalanser för att skapa det bästa möjliga utgångsläget för hälsa och välmående.

Osteopati passar de flesta och kan bidra till att lindra besvär vid många olika åkommor. Vanliga åkommor där många söker hjälp hos osteopat kan vara stressrelaterade problem, nedstämdhet, pms, huvudvärk, migrän, ryggvärk, tennisarmbåge, magproblematik, fot, knä och höftproblem mm.

Osteopati kan även fås förebyggande, alltså innan besvär uppkommer.

Behandlingen riktar sig även mot inre organ t ex lever och njurar som också har en viss rörlighet sk. Vischeral Osteopati. Även huvudets ben behandlas med speciella tekniker – sk. Kraniell Osteopati. När muskelspänningar elimineras och cirkulationen och nervfunktionen normaliseras får kroppen en knuff framåt att läka sig själv.

Tid för samtal och hälsokartläggning ingår i behandlingstiden.

Välkommen!

Share This

Dela detta!

Dela denna sida med dina vänner.