Välkommen till våra företagstjänster!

Personalutvecklarnas vision är att bidra med inspiration, transformation och utveckling hos individer, i grupper och i organisationer. Vår intention är att vägleda människor att nå en djupare och varaktig förändring på flera nivåer!

Hur gör ni för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats?

Enligt arbetsmiljöverkets nya riktlinjer som trädde i kraft i mars-2016 är arbetsgivaren skyldig att skapa förutsättningar för en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Stress, konflikter och mobbning är några av de stora ohälsofaktorer som enligt undersökningar ligger till grund för ohälsa och frånvaro på arbetsplatsen. Mer information om arbetsmiljöverkets riktlinjer kan du läsa på: www.arbetsmiljoverket.se

Med våra hälsoutvecklande insatser vägleder vi er att nå Arbetsmiljöverkets riktlinjer …

Att vara en hälsofrämjande arbetsplats är att vara en attraktiv arbetsgivare i framkant. En hälsofrämjande arbetsplats bidrar till fysiskt och emotionellt välbefinnande, ett attraktivt företagsklimat och ökad lönsamhet. Vi kan erbjuda er hälsoutvecklande insatser i förebyggande och rehabiliterande syfte samt utbildningar och inspirationsföreläsningar i kommunikation, konflikthantering och stresshantering. Vi skräddarsyr även kurser, workshops och utbildningar inom hälsa, friskvård och personlig utveckling.

Vilka vänder vi oss till?

Vi vänder oss till företag och organisationer som medvetet vill satsa på en långsiktig hälsofrämjande arbetsplats och där arbetsgivaren förstår vikten av hälsosatsningar. Vi verkar som ett komplement till HR-avdelningar och till företag som saknar HR-avdelning samt till Företagshälsovården. Med vår samlade erfarenhet och kunskap kan vi erbjuda våra kunder ett stort helhetsperspektiv inom hälsa och personlig utveckling både individuellt och för team och grupper.

Våra aktuella företagstjänster vi erbjuder:

Team- och Grupputveckling Medling/Coachning

  1. Föreläsning – Inspiration till kommunikation, 1 timme
  2. Fortbildning i konfliktlösning – Att bygga för samarbete, 1 dag
  3. Processledning
  4.  Medling
  5. Chef- och medarbetarcoachning
  6. Hälsoutvecklande insatser

Välkommen att boka ett kostnadsfritt möte för att se om vi kan uppfylla era behov.

För prisuppgift och offert kontakta Susanne Göransson på e-post: susanne@personalutvecklarna.se

 

Share This

Dela detta!

Dela denna sida med dina vänner.