Pilotstudie om Reiki vid drogavvänjning

Just nu pågår ett forskningsprojekt i Göteborg om upplevelser av Reikibehandling vid avvänjning av alkoholberoende. Det är en kvalitativ studie som sker inom ramen av en masterexamen i vårdvetenskap. Human Touch Body & Brain och Secourong Förlag & Energibehandlingar sponsrar projektet, samt flera Reikiutövare som jobbar ideellt. Studien beräknas bli avslutad i december 2016.

Läs mer här: http://secourong.com/reiki/forskning/

Share This

Dela detta!

Dela denna sida med dina vänner.